تصوف

سرّاج در توصیف تصوف چند نقل قول از صوفیّه متقدم آورده که اینجا عیناً نقل میکنم:

سمنون محب می‌گوید: التصوف: «أن لا تملک شیئاً و لا یملکک شیء.»

ابو محمد جریری گوید: التصوف: «الدخول فی کلّ خُلقٍ سنی و الخروج من کلّ خُلقٍ دنی.»

و شاید زیباترین جواب را عمر بن عثمان مکی داده که می‌گوید: «أن یکون العبد فی کلِّ وقت بما هو اولی فی الوقت.»

/ 0 نظر / 54 بازدید