شقشقیه: عده‌ای یک‌ریز مشغولند و غارت می‌کنند

(فی‌البداهه در جواب یکی از دوستان!!!)

عده‌ای یک‌ریز مشغولند و غارت می‌کنند
عده‌ای دیگر هم آن‌ها را طهارت می‌کنند

عده‌ای نان از سلاح و جنگ در می‌آورند
عده‌ای دیگر به نام دین تجارت می‌کنند

کاش بر دینی که میگفتند باور داشتند
تحفه‌گانی که وکالت یا وزارت می‌کنند

این به ظاهر حق‌طلب‌های سراپا مدعی
خانه‌ی خود را به نام "حق" عمارت می‌کنند

سودشان باشد اطاعت از سفیر اجنبی
گر نباشد رفته و فتح سفارت می‌کنند

نام‌هاشان "میم.ر." یا "کاف.نون" هم میشود
باز هم گردن فرازی و جسارت می‌کنند

می‌رود بالا رقم هر روز، باشد اختلاس -
کمتر از میلیارد، احساس حقارت می‌کنند

دست دزدان محل را با پشیزی می‌بُرند
این ابردزدانِ عالم هم نظارت می‌کنند

هر که آمد با لباس ساده، سخت از او بترس
با لباس ساده بر دزدان صدارت می‌کنند

الغرض، وضعی است... غارت می‌کنند و می‌بَرند
می‌روند آن سوی دنیا را زیارت می‌کنند

امید نقوی

/ 0 نظر / 114 بازدید