جلسه نقد مجموعه غزل احسان قدیمی برگزار شد

جلسه بسیار خوبی بود  واقعا لذت بردم... تعدادی از دوستان را که سالها بود ندیده بودم در این جلسه دیدم و دیدارها تازه شد. روح الله نورموسوی را گمان کنم ده سالی بود ندیده بودم. دلم برای همه دوستان قدیمی ام تنگ شده بود. دیدار صابر ساده و دکتر شالبافان عزیز، هادی خورشاهیان و حامد ابراهیم پور مهربان، سالار عبدی و محمد فرجام گل و امیر مرزبان بزرگ! موهبتی بود.

سالن کاملا پر بود و عده ای هم سر پا ایستاده بودند. مجموعه بسیار خوب نقد شد، حرفهای خوبی زده شد. گزارش نسبتاً مشروحی از جلسه را خبرگزاری ایبنا منتشر کرده، که تقریبا  بیشتر صحبت های من را آورده. گزارش را میتوانید اینجا بخوانید:

جلسه نقد مجموعه شعر احسان قدیمی

/ 7 نظر / 33 بازدید
نیره

[گل]

سلام دلم لک زده برای شعراتون... امیدوارم اینبار که میام دست خالی برنگردم...

حامدابراهیم پور

جلسه خوبی بود دکترجان و دیدارروی ماه تو بعدازین همه سال واقعا کیفورمان کرد برادر