پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

عاشورا

گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود                               تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود                                                                        علی رضا قزوه                                                   ... ادامه مطلب
/ 89 نظر / 35 بازدید