شعری برای پایان سال 92: سال غُصّه، سال درد...

سال غُصّه، سال درد

                سال سخت و سال سرد

 نـاله‌هـای پـا به مـاه

                 نـوحــه‌هـــای دوره‌گــرد

 

ســال ازدحــامِ مرگ

                 مرگِ ریشه‌هـــای برگ

 ســـال بـی‌تـرانِگـی

                 ســــال واژه‌هــای زرد

 

لحظه لحظه اضطراب

                 درد و رنجِ بی‌حســاب

 سالِ سوگِ مرگِ آن

                 آخـریـن نمـــــادِ مــرد

 

غم‌فزاتر از تـو نیسـت

                  پُر بلاتـر از تـو نیست

 ســال رنج و غم برو

                  تــا همیشه برنگرد...

امید نقوی/ اسفند 92

/ 3 نظر / 33 بازدید

سال غُصّه، سال درد... بهترین جمله هایی که میشه در مورد امسال گفت! خیلی زیبا سرودی عزیز...شاد باشی تا همیشه...

پروانه

سال غُصّه، سال درد... بهترین جمله هایی که میشه در مورد امسال گفت! خیلی زیبا سرودی عزیز...شاد باشی تا همیشه...

سوگل

خیلی قشنگ بود .......کلی لایک