حال و هوای این روزها

تفنگ هاى پر
براى شلیک به مغزهاى پرساخته شده اند!
و
مغزهاى خالى
براى پرکردن این تفنگ ها!

ازکسی که کتابخانه دارد و
کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید
ازکسی باید ترسید که
تنها یک کتاب دارد
و
آن را مقدس می پندارد
ولی
هرگز آن را نخوانده است
(نیچه)

/ 1 نظر / 59 بازدید
احسان فرجی

عالی بود امید جان مثل همیشه جویای حاله شما از بابا هستم [گل]